Điện thoại Iphone 4 Liệu còn có sản phẩm mới ?

Iphone 4 đã ngừng sản xuất kha lâu, tuy nhiên thì rất nhiều bạn vẫn có thắc mắc liệu có còn sản phẩm Iphone 4 hay không ? Xin thưa gần như là không còn Iphone 4 mới nữa, các máy tại Việt Nam ở năm 2013 là các máy cũ, hoặc một số máy dựng lại để bán cho khách “gà”. Read more of this post